Firma J.J. van Kalken & J.E. Higgs, gevestigd aan Edisonstraat 7 (derde verdieping), 1098 SX Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.grow-dutch.com
Edisonstraat 7 (derde verdieping), 1098 SX Amsterdam +31 6 13432737

Jim van Kalken is de Functionaris Gegevensbescherming van Firma J.J. van Kalken & J.E. Higgs Hij/zij is te bereiken via jim@grow-dutch.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Firma J.J. van Kalken & J.E. Higgs verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jim@grow-dutch.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Firma J.J. van Kalken & J.E.
Higgs verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief
en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen
indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen
van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een
account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af
te leveren

– Firma J.J. van Kalken & J.E.
Higgs analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde
besluitvorming

Firma J.J. van Kalken & J.E.
Higgs neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat
hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen,
zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Firma J.J. van Kalken
& J.E. Higgs) tussen zit. Firma J.J. van Kalken & J.E. Higgs gebruikt
de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het
systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte
gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Firma J.J. van Kalken & J.E.
Higgs bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor alle
cookies een bewaartermijn van 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Firma J.J. van Kalken & J.E.
Higgs verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou
of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw
gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw
gegevens. Firma J.J. van Kalken & J.E. Higgs blijft verantwoordelijk voor
deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Firma J.J. van Kalken & J.E.
Higgs gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen
in de browser van je computer, tablet of smartphone. Firma J.J. van Kalken
& J.E. Higgs gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de
website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast
plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte
content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze
website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies
door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je
persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je
het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Firma
J.J. van Kalken & J.E. Higgs en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen
om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar
jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek
tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@grow-dutch.com. Om er
zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou
een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan
het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier
weken, op jouw verzoek. Firma J.J. van Kalken & J.E. Higgs wil je er tevens
op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Firma J.J. van Kalken & J.E.
Higgs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik,
neem dan contact op met onze klantenservice of via info@grow-dutch.com. Firma
J.J. van Kalken & J.E. Higgs heeft de volgende maatregelen genomen om jouw
persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je
neemt aan toe]

– Beveiligingssoftware, zoals een
virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen
jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de
adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.